Beslutad 2018-02-06 och gäller tillsvidare.

Inledning

Softcrisis är en programvaruleverantör som levererar en webbaserad programvara och applikation till smartphone. Mjukvaran används av kunder för att snabbt och enkelt kunna kommunicera i pressade situationer och hantera plötsliga oförutsedda händelser. 

Personuppgiftsbehandling

För att vi ska kunna erbjuda tjänsten till dig och för att den ska fungera tillfredsställande så behöver vi behandla personuppgifter om dig. Uppgifterna används bland annat för att hantera inloggning, behörigheter och kontaktuppgifter i applikationen. De personuppgifter som behandlas, varför och på vilket sätt framkommer i tabellform i bilaga 1. 

Vi behandlar dessutom personuppgifter som personuppgiftsbiträde åt vår uppdragstagare som har ansvaret gentemot dig som registrerad. För behandlingen av dessa uppgifter upprättar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med våra uppdragstagare. Om du har frågor vilka uppgifter som registreras eller på vilket sätt dessa använder bör du kontakta det företag eller organisation som gett dig inloggningsuppgifter till systemet.

Vid användandet av tjänsten loggas och registreras alla händelser som utförs. Detta är för att man i efterhand ska kunna veta vem som har gjort vad vid vilken tidpunkt. 

När du avslutar ditt konto eller vår uppdragstagare avslutar sin relation kommer vi att radera alla uppgifter som vi inte längre behöver behandla till följd av lag eller avtal, inom en rimlig tid alternativt anonymisera dessa.  

Vilka rättigheter har du?

  • Du har rätt att kostnadsfritt begära ut ett register på vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
  • Få felaktiga, missvisande eller ofullständiga personuppgifter rättade.
  • Att få dina personuppgifter raderade, men bara efter att de inte längre behövs för att tjänsten ska fungera eller för att vi ska efterleva gällande lagkrav
  • Du har rätt att invända dig emot att vi behandlar dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte
  • Du har rätt att invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  • Du har rätt att begära export av dina personuppgifter för flytt (dataportabilitet)

Hittade du svaret?