Det finns idag två olika administratörsroller som kan tilldelas användare.

Administratör

Användare som tilldelas rollen administratör har full tillgång till samtliga resurser (incidenter, dokument, osv.) i applikationen samt kan lägga till, ta bort och hantera användare.

Grupp administratör

Användare som tilldeleas rollen grupp administratör kan publicera och ta bort dokument i kataloger som deras grupp tilldelats behörighet till.

Hittade du svaret?