Som administratör kan du ändra en del globala företagsinställningar. 

Namn

Företagets namn som visas på webben och i appen.

Krisledningsgrupp

Den grupp som ska sammankallas när ett sammankallande görs i incidenten.
Detta alternativ håller på att fasas ut och istället kommer rollen Krisledningsgrupp på de deltagande grupperna i incidenten att användas.

Obligatoriska grupper

De grupper som anges här kommer automatiskt att läggas till på samtliga incidenter som startas i systemet. 

Hittade du svaret?